آموزش Material Design

آموزش Material Design
یکی از اصولی که باید در طراحی اپلیکیشن های اندرویدی مدنظر قرار گرفته شود، رعایت قانون های Material Design است. در ادامه با ویدئوهای آموزشی ارائه شده توسط گوگل آشنا شوید.

1:

آموزش Material Design، قسمت اول

3:

آموزش Material Design، قسمت سوم

5:

آموزش Material Design، قسمت پنجم

2:

آموزش Material Design، قسمت دوم

4:

آموزش Material Design، قسمت چهارم
بیشتر بخوانید:
Tags

Related Articles

آموزش اندروید

آموزش اندروید

اسلاید - معرفی داده کاوی

اسلاید - معرفی داده کاوی

آموزش ASP.NET MVC

آموزش ASP.NET MVC