اصول و مبانی برنامه نویسی

اصول و مبانی برنامه نویسی

- این کلاس در واقع یکی از کلاس های برگزار شده در دانشگاه MIT  توسط یکی از اساتید با تجربه 25 سال تدریس در این دانشگاه است.

- موارد تدریس شده در این درس، مقدمه ای بر دانش کامپیوتر و اصول برنامه نویسی زبان های مختلف برنامه نویسی است.

- زبانی که در این درس بعنوان ابزار استفاده خواهد شد، زبان برنامه نویسی "پایتان" است، اگرچه تمرکز درس و مدرس بیشتر بر تربیت شاگردان برای نحوه حل مسایل  در حالت کلی است.

جلسه اول:

- اهداف درس

- محاسبه چیست؟

- مقدمه ای بر انواع داده (data types)، عملگرها
(operators) و متغیرها (variables)

جلسه دوم:

- عملگرها (operators)،

- عملوندها (operands)،

- جملات دستوری (statements)

- ، انشعاب ها (branching)

- ، شرط ها (conditionals)

- و تکرار (iteration)

جلسه سوم:

- الگوهای کد متداول:

- برنامه های تکرار شونده

جلسه چهارم:

- decomposition and abstraction through functions

- introduction to recursion

جلسه پنجم:


- floating point numbers

- successive refinement

- finding roots

جلسه ششم:


- Bisection methods

- Newton/Raphson

- Introduction to Lists

جلسه هفتم:


- Lists and mutability

- Dictionaries

- Pseudocode

-Introduction to Efficiency
بیشتر بخوانید:

Related Articles

آموزش اندروید

آموزش اندروید

اسلاید - معرفی داده کاوی

اسلاید - معرفی داده کاوی

آموزش ASP.NET MVC

آموزش ASP.NET MVC