آموزش ASP.NET MVC

آموزش ASP.NET MVC

- در هر کدام از این ویدئوها سعی شده است تا بخشی از تکنولوژی ASP.NET  مایکروسافت به همراه معماری MVC آموزش داده شود.

- در نخستین ویدئو، ابتدا طی ساخت یک پروژه سایت اینترنتی ، به طور کلی با پیاده سازی پروژه های ASP.NET آشنا می شوید. سپس در ویدئوهای بعدی، هر قسمت از معماری MVC را به طور خاص تر می آموزید.

- تمرکز این ویدئو ها بیشتر بر پیاده سازی و انجام پروژه توسط Microsoft Visual Studio است. بنابرین، در صورتیکه هیچ آشنایی قبلی با ASP.NET ندارید، پیشنهاد می شود تا ابتدا با مباحث تئوری آن آشنا شوید.

آموزش ASP.NET MVC توسط پیاده سازی یک سایت کامل اینترنتی در Microsoft Visual Studio

خلاصه ای از برنامه های asp.net mvc و مفاهیم model ، view ، controller در visual studio

معرفی controllers (قسمت اول)

معرفی controllers (قسمت دوم)

معرفی Models

بیشتر بخوانید:

Related Articles

آموزش اندروید

آموزش اندروید

اسلاید - معرفی داده کاوی

اسلاید - معرفی داده کاوی

اصول و مبانی برنامه نویسی

اصول و مبانی برنامه نویسی