چطور سایتمان با آدرس بدون-www را به آدرس با- wwwهدایت کنیم؟

چطور سایتمان با آدرس بدون-www را به آدرس با- wwwهدایت کنیم؟
چطور سایتمان با آدرس بدون-www را به آدرس با- wwwهدایت کنیم؟

برای بهبود سئو، بهتر است تا سایتمان با آدرس بدون-www را به آدرس با- www هدایت کنیم یا برعکس. به عنوان مثال وقتی که می خواهیم با آدرس http://mustangdeveloper.com به سایتمان دسترسی پیدا کنیم، این آدرس به  http://www.mustangdeveloper.com هدایت می شود. (به www  در آدرس دوم توجه کنید)

از لحاظ فنی، ورژن بدون- www و ورژن با- www دو دامنه متفاوت هستند. بنابرین هدایت یکی از این آدرس ها به دیگری، سئو سایتمان را بهبود می بخشد و موتورهای جستجو نظیر گوگل دیگر نگرانی در مورد 2 دامنه نخواهند داشت.

این مقاله به شما آموزش می دهد که چطور سایت خود را به آدرس بدون- www یا با- www هدایت کنید.

  • وارد CPanel شده و فایل .htaccess را باز کنید و خط زیر را در آن پیدا کنید. (این فایل در فولدر public_html قرار دارد، اگر آن را مشاهده نمی کنید، ممکن است مخفی باشد)
RewriteEngine On
  • برای هدایت آدرس بدون- www به آدرس با- www ،این کد را زیر آن اضافه کنید:
 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [L,R=301] 
  • برای هدایت آدرس با- www به بدون- www ،این کد را زیر RewriteEngine On اضافه کنید:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourdomain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://yourdomain.com/$1 [L,R=301]
بیشتر بخوانید:
Tags

Related Articles