جاوا- درس چهارم

جاوا- درس چهارم
آموزش جاوا

آرایه ها

آرایه ها در جاوا نیز شیئ هستند. باید ابتدا تعریف و سپس ساخته شوند. برای تعریف متغیری شامل آرایه ای از integer، از قانون زیر استفاده می کنیم.

آموزش جاوا
دقت کنید که هیچ اندازه ای برای آرایه ذکر نشده است، زیرا هنوز آن را نساخته ایم.
آموزش جاوا

این دستور، آرایه ای جدید با اندازه 10 را می سازد. برای چک کردن سایز آرایه، می توانیم اندازه آن را پرینت کنیم:

آموزش جاوا
طبق مثال زیر می توانیم به آرایه دسترسی داشته باشیم و آن را مقداردهی کنیم:
آموزش جاوا

آرایه ها در جاوا بر پایه 0 هستند، بدین معنی که اولین عنصر در هر آرایه دارای شماره 0 است (بطور مثال arr[0]:که به اولین عنصر آرایه دسترسی دارد). بنابرین طبق این قانون، شماره عناصر آرایه ای با اندازه 5 تا از 0 تا 4 است.

آموزش جاوا

ما همچنین می توانیم تنها در یک خط از کد آرایه ای را ساخته و مقداردهی کنیم:

آموزش جاوا

هیچوقت سعی نکنید تا یک آرایه را بدون حلقه پرینت کنید، در اینصورت با عبارتی بی معنی شبیه [I@f7e6a96 مواجه می شوید. برای پرینت آن از دستور زیر استفاده کنید:

آموزش جاوا
بیشتر بخوانید:
Tags

Related Articles

جاوا- درس سوم

جاوا- درس سوم

جاوا- درس دوم

جاوا- درس دوم

جاوا - درس اول

جاوا - درس اول