جاوا- درس سوم

جاوا- درس سوم
آموزش جاوا

گزاره های شرطی

جاوا از متغیرهای بولین برای بررسی گزاره های شرطی استفاده می کند. وقتی که یک گزاره شرطی بررسی می شود، یک مقدار بولین یعنی true  یا false  برگردانده می شود.

آموزش جاوا

ما معمولاً جواب یک گزاره شرطی را در یک متغیر بولین نمی ریزیم، بنابرین از عبارتی کوتاه شده استفاده می کنیم:

آموزش جاوا

عملگرهای بولین

عملگرهای بولین خیلی زیاد نیستند و بیشتر آن ها قابل فهم هستند:

آموزش جاوا

گزاره if - else

این گزاره بسیار ساده است:

آموزش جاوا

همچنین می توانیم بعد از if یک دستور else  قرار دهیم (برای زمانی که شرط برقرار نبود)

آموزش جاوا

لازم نیست حتماً گزاره if – else در چندین خط به همراه {} باشد، ممکن است تنها در یک خط باشد و بنابرین بدون {} نوشته شود:

آموزش جاوا

اگر چه ممکن است روش بالا برای کوتاه کردن کد سودمند باشد، اما ما قویاً توصیه می کنیم که افراد مبتدی از این روش استفاده نکنند و همیشه از روش کامل تر به همراه {} استفاده کنند. این نکته برای تمامی دستوراتی (for, while و غیره) که قابل کوتاه شدن به یک خط کد هستند صدق می کند.

روشی دیگر برای نوشتن گزاره if - else در یک خط کد وجود دارد :(استفاده از عملگر ؟: )

(قسمت بالایی کد با قسمت پایینی معادل است)

آموزش جاوا

در اینجا هم توصیه می شود که اگر مبتدی هستید از این روش استفاده نکنید.

عملگر == و equals

عملگر "==" در مورد شیئ ها اندکی متفاوتتر از تایپ های اولیه عمل می کند. وقتی که چند شیئ داریم و می خواهیم بررسی کنیم که با هم برابر هستند یا نه، عملگر "==" می گوید که آیا آن ها یکی هستند، اگر می خواهید ببینید که از لحاظ منطقی برابرند یا نه، باید از تابع equals بر روی شیئ استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

آموزش جاوا
بیشتر بخوانید:
Tags

Related Articles

جاوا- درس چهارم

جاوا- درس چهارم

جاوا- درس دوم

جاوا- درس دوم

جاوا - درس اول

جاوا - درس اول